The sale prices published on this website do not include any expense or tax. The information provided has been prepared with the utmost rigor, however, the details are merely informative and not binding.

Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.


1.- RESERVATION AGREEMENT


Normally the purchase is initiated with a reservation agreement,

which takes the property off the market (providing the Reservation Agreement is properly signed). The deposit you pay at this stage could be anything between 10 to 15 % of the purchase price. At this moment, ABACO LEGAL, have checked the registration of the property which will show if there are any charges against it, and the correct ownership of the vendor at the Register office.


2.- PRIVATE CONTRACT OF PURCHASE AND SALE


Within a week or two a private agreement is signed between the purchaser and vendor

and at this stage you pay normally 10% directly to the vendor. The purchaser?s lawyers should determine licence of building, all outstanding debts and rates in order to arrange the payment of these according to the agreement, these could be municipal rates (I.B.I.), community fees, electricity and water bills.


3.- TITLE DEED


Finally the completion takes place in front of a Public Notary,

who issues the Title Deed "escritura". The Title Deed should then be registered by the lawyer in the corresponding Land Registry.

Additional costs to the purchase price.

The law states that the vendor should pay what is known as "plus valia municipal" (a municipal tax every time the property changes owners.

All other costs are paid by the purchaser. However, many vendor?s expect the purchaser to pay for their plus valia municipal and whether or not this is the case should be established from the outset as this may need to be added to the purchase price.

Lawyer's fees for purchasers are usually 1-3% of the purchase price plus VAT.

Notary and Registry fees combined (where there is no mortgage involved) are typically EUR900  on a EUR150,000  property and EUR1,200  on a EUR300,000  property.

First-hand (new) homes pay 21% VAT plus 1,5% Stamp Duty and second-hand homes pay 8% Stamp Duty and no VAT.

For example second-hand property purchased by a private individual:

Advertised purchase price €200,000

Pay Vendor's 'Plus valia Municipal €1,500

Lawyer's Fees and VAT €2,320

Notary & Registry Fees €800

Stamp Duty €16,000

TOTAL €219,120


1.- El ACUERDO de RESERVA


Normalmente la compra se inicia con un acuerdo de la reserva.


Con el que se quita el propiedad del mercado (proporcionando el acuerdo de la venta). El depósito que se paga en esta etapa podría ser algo entre 1 a 10 % del precio de compra. En este momento, ABACO LEGAL, ha verificado los títulos de la propiedad que mostrar si hay cualquier carga contra ello, y contra la propiedad del vendedor en la oficina de Registro.


2.- El CONTRATO PRIVADO DE COMPRA - VENTA


Dentro de una semana o dos se firma entre el comprador y el vendedor un acuerdo privado.

Y en esta etapa que se paga normalmente 10% directamente al vendedor. El comprador abogados deben determinar las licencias del edificio, todas deudas e impuestos, a arreglar el pago de éstos según el acuerdo, éstos podrían ser los impuestos municipales (I.B.I.), los honorarios de la comunidad, cuentas de electricidad y agua.


3.- La escritura se firma ante Notario P?blico.


Quién publica la "escritura". Después debe ser registrada por el abogado en el Registro y el Catastro correspondientes. Los costos son adicionales al precio de compra. La ley indica que el vendedor debe pagar lo que es conocido como "plusvalía positivos municipales" (un impuesto municipal cada vez la propiedad cambia de dueños).

Otros costos a pagar por el comprador:

Los honorarios de abogados para el comprador son generalmente 1-3% del precio de compra más el IVA. Los honorarios del notario y el Registro conjuntos, (donde no hay hipoteca implicada) son normalmente 900€  sobre 150,000€ de precio de la propiedad y 1,200€ sobre 300,000€ de precio. De primera mano (nuevos) pagan 21% de IVA y el 1,5% del impuesto de transmisiones y casas de segunda mano pagan 8% de Impuesto de transmisiones y ningún IVA.

Por ejemplo: Una propiedad de segunda mano comprada por un particular: El precio de compra anunciado 200,000€ Paga Vendedor 'Plusvalía Municipal 1,500€ los Honorarios de Abogado e IVA 2,320€, Notario y los Honorarios de Registro 800€ el Impuesto de transmisiones 16,000€ TOTALIZA 1500€ Para el vendedor y 219.120€ Para el comprador.


Hier in Spanje en met name in Andalucia verloopt het geheel beduidend anders dan in Nederland en komt er veel bij kijken.

U moet sowieso al uit een groot aanbod woningen een keuze maken en vervolgens is vooral de legale registratie een erg bureaucratische aangelegenheid.

Juist daarom moet U met een betrouwbare partner in zee gaan en dat doet U beslist via ons kantoor waar alle know how aanwezig is:

Alle contacten, gesprekken en onderhandelingen in Uw eigen taal.

Contracten worden voor U vertaald zodat U weet wat en waarvoor U tekent.

Goede contacten met de gemeentes in de Valle de Lecrin zodat we u kunnen vertellen wat de toekomst plannen zijn. Ook kunnen wij voor u een afspraak maken met de betrokken ambtenaar of met de burgemeester.

Alles word minitiuus nagetrokken zodat alle gegevens correct zijn. Wij zorgen ervoor dat deze ook zodanig zijn geregistreerd. Er werken maar liefts 4 advocaten bij Nettvalley, die ook nog eens allemaal hun eigen specialiteit hebben.

Wij kennen de markt al een aantal jaren en weten dus ook of een pand/stuk grond een goede prijs/kwaliteit verhouding heeft.

Na de verkoop kunt U altijd met al uw vragen bij ons terecht en waar wij kunnen, zullen wij U bijstaan bijvoorbeeld bij een eventuele verbouwing.

Wij beschikken over jarenlange contacten met aannemers, architecten en andere bedrijven.


Ook hypotheken, het verzorgen van uw aangiftes, verzekeringen etc. kunt U door ons laten verzorgen.

Zoals u ziet zit alles onder een dak en dat bevorderdt vooral ook de snelheid waarmee wij U kunnen helpen.

De volgende procedure wordt er gevolg als U de beslissing heeft genomen om een pand daadwerkelijk te gaan kopen:


Prive contract tussen verkoper en koper wordt opgemaakt door onze advocaat, dit betekent dat het pand officieel voor U wordt gereseveerd.

Het contract bevat de gegevens van het eigendom en een aantal clausules ter bescherming van U.

Het openen van een Spaanse bankrekening. Dit is echt nodig en het kost weinig moeite.

Uiteraard helpen wij u om een geschikte bank hiervoor te vinden.

Op dit moment wordt er van u verwacht dat U de 10% van de aankoopprijs betaaldt. Het pand/land wordt nu van de markt gehaald.

Het is ook mogelijk om het pand tijdelijk van de markt te halen met een aanbetaling van een bedrag tot 3000?. Deze aanbetaling geeft ons de tijd om de eigendomsbewijzen goed te controleren of dient ervoor om snel te kunnen handelen indien er nog andere gegadigden zijn. Het geeft U de tijd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele hypotheek.


Na ongeveer een periode van ongeveer 2 maanden volgt dan de overdracht van de eigendomsakte (escritura) bij de notaris. Bij deze gelegenheid moet dan het resterende bedrag van de aankoopsom voldaan worden. Een eventuele hypotheek wordt tegelijkertijd voor u geregeld.De tijdsspanne kan naar de wens van de koper of verkoper worden aangepast. Dit wordt uiteraard eerst met u overlegd, voordat we de datum vastleggen.

Het eigendomsbewijs wordt vervolgens door onze advocaat in uw naam vastgelegd in het register en kadaster. Tevens zal deze zorgdragen voor de betaling van de 7% overdrachtsbelasting(ITP), deze dient namelijk binnen 30 dagen na ondertekening te worden voldaan.

Dit is een globale omschrijving want ieder pand/stuk grond hier is uniek, dit heeft voornamelijk te maken met de historie van de woningen die worden aangeboden.


Het ligt eraan hoeveel eigenaren zijn gemoeid met de verkoop: dit zijn meestal de erfgenamen en die zullen allemaal benaderd moeten worden.


Ook is het belangrijk om te weten hoe het een en ander vroeger beschreven is in het register en kadaster etc.


Meestal ziet U bij de overdracht dan ook een hele familie verschijnen en alleen dit is al een gebeurtenis op zich.


Maar door onze ervaring en contacten weten we het meestal binnen redelijke termijn af te ronden.


Wat zijn hier de kosten- koper?


In het algemeen moet u rekenen op 10-11% van de overeengekomen prijs. Deze bestaat dus uit de 21% overdrachtsbelasting(ITP). Meestal valt deze lager uit want het is hier gebruikelijk dat de waarde die beschreven wordt lager is dan de werkelijk overeengekomen prijs! De notariskosten, de register- en kadasterkosten zijn altijd onder de 1,5%.

De advocaatkosten zijn 1-3%. De advocaat zorgt er ook voor dat uw aangekochte propertie hypotheek vrij is bij overdracht. In spanje zit de hypotheek op de propertie en staat niet op naam van de oude eigenaar!

In deze regio wordt ook door de koper een courtage betaald van 2%, maar omdat wij onze advocaatkosten laag houden, komt dit overeen met dezelfde kosten als bij een andere makelaar waar U de advocaat zelf moet inhuren.

Wat zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen van een hypotheek?


Het verkrijgen van een hypotheek is niet moeilijk, maar wel anders dan in Nederland.


Er wordt vrijwel alleen annuiteiten hypotheken afgesloten en meestal maar tot 60 a 70% van de waarde!


Met welke belastingen moet U rekening houden?


Ook hier kennen ze een soort OZB (ontroerende zaken belasting) en wel de IBI , die ieder jaar betaald moet worden. Deze is wel aanzienlijk lager dan in Nederland.


Men kent hier ook een soort belasting bij de verkoop van een pand, de zgn. Plusvalia.


Deze wordt bepaald door de vroegere waarde bepaling (dit is meestal de laatste verkoop) en is afhankelijk van de gemeente waarin de woning zich bevindt en hoelang geleden deze laaste verkoop heeft plaatsgevonden.


Bij uw verkoop wordt deze meestal betaald door de verkoper. In een zeldzame situatie kan dit niet het geval zijn. Deze belasting is onderhandelbaar! Bij aanvang van de besprekingen wordt u hierover geinformeerd.


Indien er nog onduidelijkheden, neemt u dan contact op via de Email.